Wanneer zijn breedplaatvloeren risicovol?

Redactie

Als bouwprofessional is het van groot belang om goed op de hoogte te zijn van de mogelijke risico’s die gepaard kunnen gaan met het gebruik van breedplaatvloeren. Hoewel deze vloeren over het algemeen veilig zijn, kunnen er zich in sommige gevallen risicovolle situaties voordoen. Om deze risico’s te minimaliseren en te vermijden, is het cruciaal om te weten wat breedplaatvloeren precies zijn, wat de mogelijke risico’s zijn en welke maatregelen er genomen kunnen worden om deze risico’s te voorkomen.

Wat zijn breedplaatvloeren?

Breedplaatvloeren zijn geprefabriceerde betonnen elementen die veelvuldig worden gebruikt in de bouwsector als verdiepingsvloeren in zowel de woning- als de utiliteitsbouw. Deze vloeren bestaan uit een betonnen plaat die aan de onderkant voorzien is van zogenaamde ribben. Deze ribben zorgen niet alleen voor extra sterkte en stijfheid van de vloer, maar dienen ook als bekisting tijdens het storten van de vloer. Nadat het beton is uitgehard, worden de ribben en de plaat één geheel. De ribben hebben vaak een trapeziumvorm, waardoor er extra stabiliteit wordt gecreëerd. Door deze constructie zijn breedplaatvloeren in staat om grote overspanningen te maken zonder dat er extra ondersteuning nodig is, wat veel voordelen biedt bij het ontwerpen en bouwen van grote gebouwen. Bovendien zijn breedplaatvloeren relatief eenvoudig te plaatsen, wat leidt tot snellere bouwtijden en efficiëntere processen op de bouwplaats.

Wanneer zijn breedplaatvloeren risicovol?

Hoewel breedplaatvloeren over het algemeen veilig zijn, zijn er situaties waarin ze risicovol kunnen zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er sprake is van constructieve gebreken in de vloer, zoals scheurvorming, onvoldoende wapening of onvoldoende hechting tussen de vloer en de oplegging. Ook kan het gebruik van te weinig onderstempeling of het onjuist plaatsen van de onderstempeling leiden tot risico’s. Bij onvoldoende onderstempeling kan de vloer doorbuigen, waardoor scheurvorming kan ontstaan. Het onjuist plaatsen van de onderstempeling kan leiden tot ongelijkmatige belasting van de vloer, wat kan leiden tot scheurvorming en zelfs het bezwijken van de vloer.
Tot slot kunnen ook de omstandigheden op de bouwplaats invloed hebben op de veiligheid van breedplaatvloeren. Zo kan vorst tijdens het storten van de vloer leiden tot onvoldoende hechting tussen de betonnen plaat en de ribben, wat risico’s met zich meebrengt.

Maatregelen om risico’s te minimaliseren

Om risico’s bij breedplaatvloeren te minimaliseren, zijn er verschillende maatregelen die kunnen worden genomen. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om de vloerconstructie goed te inspecteren voordat de vloer wordt belast. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van visuele inspecties, maar ook van instrumentele metingen zoals een deformatiemeting. Ook is het van belang om de onderstempeling goed te plaatsen en voldoende onderstempeling toe te passen. Dit voorkomt doorbuiging van de vloer en zorgt voor een gelijkmatige belasting van de vloer. Daarnaast is het van belang om rekening te houden met de omstandigheden op de bouwplaats. Zo moet er bijvoorbeeld bij vorst gebruik worden gemaakt van vorstvrij beton en moet de betonmortel op de juiste manier worden samengesteld.

Wat zijn de voordelen van een breedplaatvloer?

Breedplaatvloeren hebben verschillende voordelen ten opzichte van traditionele vloersystemen. Zo kunnen ze over grote overspanningen worden toegepast, waardoor er minder kolommen nodig zijn en er meer ruimte ontstaat. Ook zijn breedplaatvloeren relatief snel en gemakkelijk te plaatsen, waardoor de bouwtijd kan worden verkort.

Wat is beter kanaalplaatvloer of breedplaatvloer?

Of een kanaalplaatvloer of breedplaatvloer beter is, hangt af van de specifieke situatie. Kanaalplaatvloeren hebben over het algemeen een grotere overspanning dan breedplaatvloeren, waardoor er nog minder kolommen nodig zijn. Ook zijn kanaalplaatvloeren lichter en dunner dan breedplaatvloeren. Echter, bij grote overspanningen zijn breedplaatvloeren vaak voordeliger en sneller te plaatsen.

Hoe breed is een breedplaatvloer?

De breedte van een breedplaatvloer kan variëren, afhankelijk van de specifieke toepassing en de gewenste overspanning. Over het algemeen heeft een breedplaatvloer een breedte van 1,20 meter tot 2,40 meter.